Fysioterapi og træning

Har du en skade eller vil du gerne forebygge skader i din hverdag eller sport, så er fysioterapi vejen frem. Som fysioterapeut er jeg uddannet til at klarlægge forholdende omkring din skade, stille en arbejdsdiagnose og lægge en plan for behandlings- og genoptræningsforløbet. Foruden de manuelle behandlingsteknikker, vil vejledning i bl.a. ergonomi samt genoptræning være en vigtig del af den fysioterapeutiske behandling. Vil du undgå skader kan jeg på baggrund af en indledende samtale og undersøgelse vejlede dig i forbyggende tiltag og øvelser, der er tilpasset de krav du stiller til din krop gennem hverdagsaktiviteter og sport.

Behandlinger

Indledende undersøgelse

Første gang du kommer på klinikken laver jeg en grundig undersøgelse, for at kunne stille en diagnose og dermed nå frem til den mest optimale behandling for dig.  Under det første besøg starter din behandling og hvis det er relevant, får du gode råd om et par øvelser eller tiltag i din hverdag.

OBS! Du skal selv medbringe lagen.

Varighed: 75 min.

Pris: Kr. 550,-

Lang opfølgende behandling

Hvis du har flere problematikker eller en mere kompleks problematik, så kan du have behov for en times behandling. Det er også relevant at vælge en time, hvis du i forbindelse med din behandling også vil have god tid til at udarbejde et genoptræningsprogram og sørge for, at du kan udføre øvelserne med kvalitet på egen hånd.

 OBS! Du skal selv medbringe lagen.

Varighed: 60 min.

Pris: Kr. 450,-

Kort opfølgende behandling

Når du først har været igennem den indledende undersøgelse, kan det være nok med 30 min til den efterfølgende behandling. Den halve time kan også bruges på at udarbejde et genoptræningsprogram, så du hurtigst muligt kan komme tilbage til hverdagen og din sport. Hvis du tidligere har fået et træningsprogram, kan du have behov for nye øvelser eller progression af de øvelser du allerede laver.

OBS! Du skal selv medbringe lagen.

Varighed: 30 min.

Pris: Kr. 250,-